Hoofd Categorieën

Categorieën: Bouw
Commissie: CEN/TC 250
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 30 apr 2021
Zie meerZie minder
 

(1)         This document deals with the design of aluminium structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1999-1-1, EN 1999-1-3, EN 1999-1-4 and EN 1999-1-5. This document only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design.

Categorieën: Bouw
Commissie: CEN/TC 250
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 30 apr 2021
Zie meerZie minder
 

(1)         This document gives basic design rules for structures made of wrought aluminium alloys and limited guidance for cast alloys (see Clause 5 and Annex C).

Categorieën: Bouw
Commissie: CEN/TC 250
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 30 apr 2021
Zie meerZie minder
 

(1)         This document gives the basis for the design of aluminium alloy structures subject to fatigue in the ultimate limit state.

Categorieën: Bouw
Commissie: CEN/TC 250
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 30 apr 2021
Zie meerZie minder
 

(1)P      This document gives design requirements for cold-formed trapezoidal aluminium sheeting. It applies to cold-formed aluminium products made from hot rolled or cold rolled sheet or strip that have been cold-formed by such processes as cold-rolled forming or press-breaking.

Categorieën: Bouw
Commissie: CEN/TC 250
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 30 apr 2021
Zie meerZie minder
 

EN 1999‑1‑5 applies to the structural design of aluminium structures, stiffened and unstiffened, that have the form of a shell of revolution or of a round panel in monocoque structures.

(2)         EN 1999‑1‑5 covers additional provisions to those given in the relevant parts of EN 1999 for design of aluminium structures.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 mei 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn geeft een toelichting op het gebruik van de NEN-EN 14175-normenserie. Deze normenserie en dus ook deze praktijkrichtlijn beschrijven de veiligheidseisen en prestatiecriteria, de beproevingsmethoden voor typetest voor op locatie en geven aanbevelingen voor installatie en onderhoud.

De keuze voor een bepaalde zuurkast wordt mede bepaald door het gebruik. Zo kunnen aan zuurkasten voor R&D-toepassing andere eisen worden gesteld dan aan zuurkasten gebruikt voor routineanalyses.

Categorieën: Bouw
Commissie: Beton (353039)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 mei 2021
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp bevat wijzigingen op NEN 8005+C1:2017.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: CEN TC 251-ISO TC 251/WG 2 (Health informatics )
Afkomst:
Einddatum: donderdag 27 mei 2021
Zie meerZie minder
 

This document provides quality requirements for health apps and defines a health app quality label in order to visualize the quality and reliability of health apps.

This document is applicable to health apps, which are a special form of health software. It covers the entire life cycle of health apps.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 jun 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft methoden voor de bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland, voor zover deze vallen binnen de begripsomschrijvingen van gevel, wand, vloeren en dak en delen daarvan als beschreven in deze norm

Categorieën: Bouw
Commissie: Verlichting (351005)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 jun 2021
Zie meerZie minder
 

NPR 4057 geeft toelichting op NEN-EN 17037.

NPR 4057 bevat een toelichting voor het bepalen van de daglichtfactoren en verlichtingssterkten. Ook zijn de nodige voorbeelden opgenomen en doorgerekend. Daaruit volgen praktische handvatten en uitgangspunten.

Daarnaast komen andere belangrijke punten terug die verband houden met een gedegen daglichtontwerp, zoals uitzicht, zontoetreding en bescherming tegen verblinding. Deze komen niet voor in de regelgeving, maar voor een brede afweging van daglichtkwaliteit zijn ze wel gewenst.

Categorieën: Bouw
Commissie: Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving (351225)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 jul 2021
Zie meerZie minder
 

De bijbehorende XML-bestanden kunnen worden aangevraagd via Janwillem.vandenberg@nen.nl.

Deze norm biedt een raamwerk voor het ontwikkelen van samenhangende conceptuele modellen, die betrekking hebben op het gebruik van en de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving, en elementen uit deze omgeving.

Deze norm is gericht op organisaties die conceptuele modellen binnen dit domein ontwikkelen, niet op de partijen die deze conceptuele modellen uit dit domein in de praktijk toepassen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving (351225)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 jul 2021
Zie meerZie minder
 

Dit normontwerp zal NEN 2660:1996 en NEN 2660:1996/C2:1997 deels vervangen.

Het efficiënt en effectief inwinnen van informatie over de gebouwde omgeving is op dit moment belangrijker dan ooit te voren. Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland en België zijn trajecten gestart of overwegen een traject te starten voor de ontwikkeling van een gegevensmodel voor het ordenen van gegevens over de gebouwde omgeving.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 jul 2021
Zie meerZie minder
 

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl. Het normontwerp NEN 7503 is als pdf of op papier gratis beschikbaar.

NEN 7503 specificeert de use cases voor het voorschrijven en het ter hand stellen van medicatie en de daarvoor benodigde verwerking en uitwisseling van gegevens. NEN 7503 formuleert eisen voor zorgaanbieders om hiervoor de gecertificeerde informatiesystemen zorgvuldig in te zetten en te beheren. En NEN 7503 specificeert de eisen waaraan informatiesystemen en de elektronische berichtuitwisseling tussen voorschrijvers van medicatievoorschriften en verstrekkers van geneesmiddelen moeten voldoen. Het gaat hierbij om de elektronische verwerking en uitwisseling van medicatieafspraken, verstrekkingsverzoeken, toedieningsafspraken, medicatieverstrekkingen, voorstel verstrekkingsverzoeken, antwoord voorstel verstrekkingsverzoeken en voorstel medicatieafspraken. De bijbehorende scenario’s zijn: medicatievoorschrift, afhandelen medicatievoorschrift, voorstelgegevens. NEN 7503 baseert zich uitdrukkelijk op de informatiestandaard Medicatieproces 9