Hoofd Categorieën

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 feb 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn behandelt in het werk te realiseren (custom built-)voorzieningen voor de afvoer van rookgas van verbrandingsinstallaties. Dit betreft zowel nieuwbouw als verbouw. Met in het werk te realiseren wordt bedoeld het ontwerpen en in het werk vervaardigen van de rookgasafvoervoorziening waarbij voor een deel bewust wordt afgeweken van de instructies van de producent behorende tot de prestatieverklaring, danwel waarbij niet van CE-markering voorziene producten worden toegepast. Deze praktijkrichtlijn behandelt ook het prestatieniveau van bestaande rookgasafvoervoorzieningen als zonder aanpassing daarop een nieuw toestel wordt aangesloten.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: 349100 (Installaties voor verbrandingstoestellen)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 feb 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn behandelt voorzieningen voor de afvoer van rookgas en voor de toevoer van verbrandingslucht van niet met gasgestookte verbrandingsinstallaties (dus met vloeibare en vaste brandstoffen) voor ruimteverwarming, niet bedoeld voor industriële toepassingen. Dit betreft zowel nieuwbouw als verbouw.

Categorieën: Arbeid & Veiligheid
Commissie: Grafische symbolen (302145)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 mrt 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes die nodig zijn bij ongevallenpreventie, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 mrt 2021
Zie meerZie minder
 

Wijzigingsblad op NEN 9997-1+C2:2017.