Hoofd Categorieën

Categorieën:
Commissie: Melk en zuivelproducten (370005)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 25 jul 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan thermofiele aerobe bacteriën in melk en melkproducten.

Categorieën:
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 14 aug 2024
Zie meerZie minder
 

Dit normontwerp beschrijft een methode voor het aantonen en kwantificeren van Aeromonas in water. Dit normontwerp is bedoeld om te worden toegepast bij het bacteriologisch onderzoek van alle soorten water, tenzij de aard en/of het gehalte aan zwevende stof en/of begeleidende flora de bepaling verstoort.

Categorieën:
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 14 aug 2024
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp is opgesteld zodat het aan elkaar lassen van PE-buizen met verschillende diameters SDR 17 en SDR 17.6 wordt opgenomen in NEN 7200. Daarnaast zijn PE 100-RC materialen nu ook adequaat behandeld in NEN 7200.

Categorieën:
Commissie: Verkeerstekens (353073)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 13 sep 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft functionele eisen voor straatnaamborden en huisnummerborden ten aanzien van de afmeting, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing.

Deze norm is van toepassing op straatnaamborden en huisnummerborden langs wegen en straten binnen en buiten de bebouwde kom.

Categorieën:
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 13 sep 2024
Zie meerZie minder
 

In dit document zijn in aanvulling op NEN-EN-ISO 14688-2 bepalingen opgenomen voor het uitvoeren van proeven voor de classificatie van grond.

Categorieën:
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 13 sep 2024
Zie meerZie minder
 

Vanuit geohydrologisch onderzoek en vanuit toegepast geologisch onderzoek op de Noordzee zijn eveneens voorstellen gedaan voor specifieke extra waarnemingen zodat NEN 8990 eveneens voor deze onderzoeken kan worden toegepast. Deze nieuwe informatie is te vinden in de informatieve bijlagen bij Ontw. NEN 8990:2024.

Categorieën:
Commissie: Geluidwering in gebouwen (351003)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 24 sep 2024
Zie meerZie minder
 

NPR 5272 beoogt aan de hand van berekeningen van de geluidwering in ontwerpstadium zo goed mogelijk het meetresultaat na realisatie te benaderen. Door het aanpassen van NEN 5077, de norm voor het meten van de geluidwering, zijn ook aanpassingen in deze berekeningen nodig. Daarnaast zijn er enkele technische correcties en nieuwe inzichten in de berekeningen verwerkt.

Categorieën:
Commissie: Transportleidingen (310004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 3 okt 2024
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-6 geeft eisen voor oprolbare buisleidingelementen van thermoplast met versterkingslaag te land en invulling aan de eisen uit NEN 3650-1. 

De buisleidingelementen zijn in te zetten voor het transport van alle media, mits deze media in combinatie met de externe condities geen degradatie veroorzaken waardoor niet meer wordt voldaan aan de gestelde functionele eisen.

De buis zoals hier bedoelt bestaat uit:

een thermoplastische binnenbuis of liner met een glad oppervlak, die scheurvrij is zodat het medium met geringe wrijvingsweerstand en lekvrij kan worden getransporteerd;

een versterkingslaag die nagenoeg de volledige inwendige druk opneemt;

een thermoplastische buitenlaag die de onderliggende lagen beschermt tegen invloeden van buitenaf.

Deze buizen worden door de fabrikanten aangeduid onder verschillende namen, bijvoorbeeld:

‘flexible composite pipe’;

‘thermoplastic composite pipe’;

‘reinforced thermoplastic pipe’.

 

Categorieën:
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 4 okt 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm behandelt een procedure voor het analyseren van mesozoöplankton in zoete en zwak brakke wateren in gefixeerde monsters.

De procedure omvat:

het identificeren van zoöplankton;

het maken van een kwantitatieve schatting met betrekking tot diversiteit, abundantie en biomassa van zoöplankton;

en de ecologische parameters zoals graasdruk, fecunditeit en predatie.

In zoete en zwak brakke oppervlaktewateren bestaat het zoöplankton voornamelijk uit Rotifera (raderdieren), Copepoda (roeipootkreeftjes), Cladocera (watervlooien) en Bivalvialarven (veligers). Enkele grotere dieren worden ook tot het plankton gerekend: larven van Chaoboridae (pluimmuggen) en Mysida (aasgarnalen).

Categorieën:
Commissie: Asbest in Lucht (390060)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 4 okt 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de kwalitatieve analyse van asbest in diverse matrices met lichtmicroscopische technieken (stereo- en polarisatiemicroscopie). De methode is bruikbaar voor de identificatie van asbest en een schatting van het gehalte aan asbest in producten waarvan een macrohoeveelheid beschikbaar is, zoals bouw-, constructie- en isolatiematerialen en mineraalproducten.

De identificatie wordt in principe uitgevoerd met lichtmicroscopie in gepolariseerd licht (polarisatiemicroscopie, PLM). Hiermee is het mogelijk asbest te onderscheiden van andere vezelvormige bestanddelen en ook de soort asbest vast te stellen. Het gehalte wordt geschat door vergelijking met referentiematerialen met een bekende samenstelling. Ter aanvulling kan scanning elektronenmicroscopie (SEM) worden toegepast, SEM is bruikbaar voor identificatie van asbestvezels op basis van de chemische samenstelling, bepaald met röntgen microanalyse (RMA).