Hoofd Categorieën

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Herziening HKZ-norm Kleine organisaties (HKZ 143)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 aug 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm bestaat uit vier hoofdstukken:

hoofdstuk 1: Randvoorwaarden voor een goede zorg- of dienstverlening;

hoofdstuk 2: Afspraken over de uitvoering van zorg- en dienstverlening;

hoofdstuk 3: De Cliënt

hoofdstuk 4: Leren en verbeteren.

Deze volgorde in hoofdstukken is niet perse de volgorde waarin de eisen gelezen moeten worden. Afhankelijk van het onderwerp waar de organisatie mee bezig is kan er gekeken worden naar specifieke eisen.

De eisen zijn geschreven vanuit het perspectief van de organisatie. Door het gebruik van de gebiedende wijs ligt de nadruk op het actief handelen in plaats van op het ‘schrijven van procedures en protocollen’.

Als de eisen worden gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van bepaalde functies binnen de organisatie, worden deze functies expliciet benoemd, zoals bijvoorbeeld in thema 1.4 ‘directie’.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Project, programme and portfolio management (ISO TC 258)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 13 aug 2020
Zie meerZie minder
 

This document provides guidance on project management and can be used by any organization, including public, private, and charitable, as well as any type of project, regardless of purpose, delivery methods, life cycle model used, complexity, size, cost or duration.

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Project, programme and portfolio management (ISO TC 258)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 13 aug 2020
Zie meerZie minder
 

This international standard describes the organizational context and underlying concepts for undertaking project, programme and portfolio management. It also provides guidance for organizations to adopt or improve project, programme and portfolio management using the ISO 21500 family of standards.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: zondag 20 sep 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm is van toepassing op nieuw te bouwen beweegbare bruggen voor kruisingen van verkeerswegen en/of spoorwegen met vaarwegen. Deze norm is ook van toepassing bij substantiële wijzigingen aan bestaande beweegbare bruggen.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 okt 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van een omkeermicroscoop. De norm heeft betrekking op fytoplankton uit zoete tot brakke, en stilstaande en stromende oppervlaktewateren.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 okt 2020
Zie meerZie minder
 

Wijzigingen en correcties op NEN 5060:2018.

Categorieën: Elektrotechniek
Commissie: Werkvoorschriften (NEC 623) (363623)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 7 okt 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor de veilige bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen.

Deze norm is van toepassing op batterij-energieopslagsystemen met een capaciteit groter dan 25 kWh.