Hoofd Categorieën

Categorieën: 65.080 Meststoffen
Commissie: Meststoffen (370134)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 dec 2022
Zie meerZie minder
 

This document defines the method for testing the performance of systems that are to be used on board of tank trailers for the determination of the total nitrogen (N) and total phosphorus (P2O5) content in slurry. This method is used to test whether the systems meet the performance criteria for the legal determination of the N and P2O5 content in slurry in the Netherlands.

Categorieën: 65.080 Meststoffen
Commissie: Meststoffen (370134)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 dec 2022
Zie meerZie minder
 

This document defines the Proof of Application (POA) for testing the performance of NIRS systems that are used on board of tank trailers for the determination of the total nitrogen (N) and total phosphorus (P2O5) content in animal slurry. This method is used to test whether the NIRS system on board of an individual tank trailer meets the performance requirements for the legal determination of N and P2O5 in slurry according to the Dutch fertilizer law in general and in particular AP05 [1].

Categorieën:
Commissie: Verplichtingen uit Arbeid (400177)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 dec 2022
Zie meerZie minder
 

Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen, en van (onder)aannemers. Met deze eisen kan worden vastgesteld of de ondernemingen zó zijn ingericht dat aan de verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 feb 2023
Zie meerZie minder
 

NEN 7540 bevat eisen voor het vergroten van de interoperabiliteit van de elektronische verwerking en uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Het gaat om medisch specialistische zorg die valt binnen het toepassingsgebied van deze norm, en de door de instellingen te gebruiken informatiesystemen. Zorgaanbieders zullen deze informatiesystemen ter beschikking stellen aan zorgverleners.