91.060 Gebouwelementen

Commissie: 353059 (Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 aug 2021
Zie meerZie minder
 

NEN 7250 geeft prestatie-eisen en (verwijzingen naar) beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel van, of als los element op, dak- en gevelconstructies van gebouwen.

Deze norm gaat niet in op de product/prestatie-eisen van het zonne-element zelf of andere noodzakelijke systeemonderdelen (zoals omvormers, bekabeling en dergelijke). Deze norm stelt uitsluitend prestatie-eisen aan het zonne-energiesysteem als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Voor de onderdelen waaruit het systeem is opgebouwd, gelden de vigerende normen.

Fotovoltaïsche elementen die zijn uitgevoerd als beglazingselementen, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze norm. Voor montage van dit soort elementen in houten, kunststof en metalen kozijnen zijn de eisen van toepassing die aan normale beglazing worden gesteld.