Geef commentaar op NEN normontwerpen.

Geef commentaar op NEN normontwerpen.

Zoek

 

Lees

 

Commentaar

 

Deel

 

Gebruik de zoekbalk onder of blader op onderwerp om relevante normen voor uw bedrijf te vinden

Lees en wijzig de huidige norm en bedenk hoe dit u en uw zaken kan beïnvloeden

Geef commentaar op het normontwerp en werk mee aan het resultaat!

We maken het makkelijk voor u om normen en commentaren te delen met collega's

Welkom bij het NEN-systeem voor normontwerpen. U kunt hier normontwerpen inzien en op eenvoudige manier van commentaar voorzien!

NEN streeft een open en transparant normalisatieproces na. De betrokkenheid van belanghebbende marktpartijen (‘stakeholders’), en dus een breed draagvlak, is een van de fundamentele principes van normalisatie. Een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces is de openbare commentaarronde, waarbij alle marktpartijen de gelegenheid wordt geboden commentaar te leveren op een normontwerp.

Bovendien doet NEN er alles aan om normen leesbaar en eenduidig, zonder bovenwettelijke eisen op te stellen. De overheid noemt dit "lastenarm maken". U kunt hier meer over lezen in de checklist lastenarm maken normen.

NEN heeft besloten alle nationale normontwerpen via het systeem voor normontwerpen aan te bieden. Tevens heeft NEN besloten om een beperkt aantal relevante internationale normontwerpen via het systeem aan te bieden. Wilt u commentaar indienen, schrijf u dan in.

De normcommissie houdt zelf de beslissende stem of het commentaar ook daadwerkelijk zal worden verwerkt. De zorgvuldige procedure om commentaargevers te beantwoorden blijft gehandhaafd. Ingediende commentaren worden door de normcommissie beoordeeld en evt. verwerkt in de definitieve versie van de norm. Na beoordeling wordt aan commentaargevers het resultaat van de behandeling van het commentaar door de normcommissie teruggekoppeld. Als commentaar niet wordt overgenomen wordt dit onderbouwd in de terugkoppeling.

Definitieve normen en normontwerpen op papier/digitaal zijn tegen een vergoeding te verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.

 

Meest Populaire Normontwerpen

 

Ontw. NEN 8012-1:2023

Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand – Deel 1: Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens het Bouwbesluit 2012

Einddatum: zaterdag 1 apr 2023

Ontw. NEN 8038:2022

Xperience Level Agreement (XLA) - Minimumeisen voor de implementatie en het gebruik van de XLA-methode

Einddatum: vrijdag 31 mrt 2023

Ontw. NEN 3654:2023

Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen

Einddatum: zaterdag 1 apr 2023

Ontw. NEN 8012-2:2023

Keuze van elektrische leidingen en glasvezelleidingen met betrekking tot het gedrag bij brand – Deel 2: Aanvullende eisen voor het beperken van de gevolgschade bij brand

Einddatum: zaterdag 1 apr 2023