Energie & Distributie

Categorieën: 27.200 Koeltechniek
Commissie: Koelinstallaties en warmtepompen (341094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze NPR heeft betrekking op de gehele levenscyclus van de koelinstallatie. Daar waar het gaat over koelinstallaties, worden daarmee ook warmtepompen bedoeld, tenzij expliciet anders aangegeven. De praktijkrichtlijn is gericht op de veiligheid bij het werken met koelsystemen en warmtepompen met brandbare koudemiddelen, en heeft daardoor betrekking op ontwerp, installatie, oplevering, gebruik, onderhoud, inspectie, keuring en ontmanteling van de koelinstallatie. Deze NPR komt niet in de plaats van de direct werkende wetgeving, zoals het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 [1] of de Richtlijn explosief materieel (2014/34/EU (ATEX) [6]. De veiligheid tijdens de productie en distributie van koudemiddelen valt buiten het onderwerp en toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.

Categorieën: 27.200 Koeltechniek
Commissie: Koelinstallaties en warmtepompen (341094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is van toepassing op nieuwe koelsystemen en op uitbreidingen en wijzigingen van bestaande installaties. Ten aanzien van onderhoud, inspecties en keuringen is deze NPR ook van toepassing op bestaande installaties. Ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen behoort de installatie te voldoen aan de eisen die golden ten tijde van de bouw van de desbetreffende installatie.

Op hoofdstuk 9 kan geen commentaar worden geleverd.