Voorwaarden NEN

Door het gebruik van de website geeft u aan akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden. Leest u de voorwaarden nauwkeurig. Als u zich niet kunt vinden in onderstaande voorwaarden, vragen wij u de website niet te gebruiken.

NEN zal commentaargevers terugkoppeling geven over de behandeling van het commentaar in de normcommissie

NEN zal geregistreerde gebruikers voor een normontwerp op de hoogte stellen van publicatie van de definitieve norm.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEN.

Hoewel bij het opstellen van de normontwerpen de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. NEN en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door op deze website gepubliceerde normontwerpen.