Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Herziening HKZ-norm Kleine organisaties (HKZ 143)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 aug 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm bestaat uit vier hoofdstukken:

hoofdstuk 1: Randvoorwaarden voor een goede zorg- of dienstverlening;

hoofdstuk 2: Afspraken over de uitvoering van zorg- en dienstverlening;

hoofdstuk 3: De Cliënt

hoofdstuk 4: Leren en verbeteren.

Deze volgorde in hoofdstukken is niet perse de volgorde waarin de eisen gelezen moeten worden. Afhankelijk van het onderwerp waar de organisatie mee bezig is kan er gekeken worden naar specifieke eisen.

De eisen zijn geschreven vanuit het perspectief van de organisatie. Door het gebruik van de gebiedende wijs ligt de nadruk op het actief handelen in plaats van op het ‘schrijven van procedures en protocollen’.

Als de eisen worden gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van bepaalde functies binnen de organisatie, worden deze functies expliciet benoemd, zoals bijvoorbeeld in thema 1.4 ‘directie’.