Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: maandag 17 jul 2023
Zie meerZie minder
 

In deze norm worden de kenmerken vastgelegd die het geneesmiddel uniek identificeren ten behoeve van de processen van zowel voorschrijven, bestellen, afleveren, toedienen en declareren als medicatiebewaking. Deze gegevens vormen ook de basis voor statistische analyse van deze processen. Tevens komt aan bod de groepering van kenmerken, zodanig dat geneesmiddelen op verschillende niveaus van detaillering kunnen worden beschreven. Deze groepering is essentieel voor een efficiënte medicatiebewaking.