Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 feb 2023
Zie meerZie minder
 

NEN 7540 bevat eisen voor het vergroten van de interoperabiliteit van de elektronische verwerking en uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Het gaat om medisch specialistische zorg die valt binnen het toepassingsgebied van deze norm, en de door de instellingen te gebruiken informatiesystemen. Zorgaanbieders zullen deze informatiesystemen ter beschikking stellen aan zorgverleners.