Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm stelt eisen aan ontwikkeling, beheer en governance van:

- individuele standaarden en

- stelsels van standaarden.

NEN 7522 hanteert daarbij zoveel mogelijk hetzelfde begrippenkader en dezelfde structuur voor zowel ontwikkeling en beheer van het stelsel als voor individuele standaarden.