Bouw

Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 okt 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor ontwerp en uitvoering van constructieve stalen elementen in de grond in relatie tot corrosie. Doel van de norm is het mogelijk maken van een dusdanige uitvoering dat corrosie er niet toe leidt dat de constructie onveilig of onbruikbaar wordt binnen de referentieperiode. Deze norm geeft daarmee randvoorwaarden voor toetsing die plaatsvindt volgens de technische bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Omgevingswet (vanaf 2022).

Deze norm is van toepassing op alle constructieve stalen elementen die geheel of gedeeltelijk in de grond zijn geplaatst. 

Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (35100101)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 nov 2021
Zie meerZie minder
 

This document gives the general basis for the design of structures in plain, reinforced and prestressed concrete made with normal weight, lightweight and heavyweight aggregates together with specific rules for buildings, bridges and civil engineering structures, including temporary structures, under temperature conditions between −40 °C and +100 °C generally. It complies with the principles and requirements for the safety, serviceability, durability and robustness of structures, the basis of their design and verification that are given in prEN 1990:2021 Basis of structural and geotechnical design.

PrEN 1992 is only concerned with the requirements for resistance, serviceability, durability, robustness and fire resistance of concrete structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not considered.

Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (35100101)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 nov 2021
Zie meerZie minder
 

(1) The scope of prEN 1996-1-1 applies also to this this document.

(2)         This document provides simplified calculation methods to facilitate the design of the following unreinforced masonry walls, subject to certain conditions of application:

—    walls subjected to vertical and wind loads;

—    walls subjected to concentrated loads;

—    shear walls;

—    basement walls subjected to lateral earth pressure and vertical loads;

—    walls subjected to lateral loads but not subjected to vertical loads.