Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 jul 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft methoden voor de bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland, voor zover deze vallen binnen de begripsomschrijvingen van gevel, wand, vloeren en dak en delen daarvan als beschreven in deze norm.

 

Aanvullingen op Ontw. NEN 6069:2021 inzake de te stellen brandwerendheidseisen die gelden voor een brandvoorschriftengebied als bedoeld in artikel 4.91 van het BBL:

In maart 2021 is Ontw. NEN 6069 ter commentaar gepubliceerd. Gebleken is dat daarbij voorbij gegaan is aan de te stellen brandwerendheidseisen die gelden voor een brandvoorschriftengebied als bedoeld in artikel 4.91 van het BBL.

Deze omissie is hersteld in het bijgevoegde bestand. Hierin zijn de aanpassingen met een grijze markering aangegeven.  Het is de bedoeling dat de aanvullingen, na een commentaarperiode die is verkort vanwege de beperkte omvang van de aanvullingen, in de definitieve versie NEN 6069:2021 worden opgenomen.

U kunt u op de grijsgemarkeerde wijzigingen commentaar geven met bijgevoegd commentaarformulier. Deze kunt u downloaden, invullen en mailen naar bi@nen.nl. U kunt tot 1 juli 2021 commentaar geven op deze wijzigingen.

De sluitingsdatum van de commentaarperiode van het normontwerp zelf zonder de aanvullingen blijft op 1 juni staan. 

Categorieën: Bouw
Commissie: Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving (351225)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 jul 2021
Zie meerZie minder
 

De bijbehorende XML-bestanden kunnen worden aangevraagd via Janwillem.vandenberg@nen.nl.

Deze norm biedt een raamwerk voor het ontwikkelen van samenhangende conceptuele modellen, die betrekking hebben op het gebruik van en de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving, en elementen uit deze omgeving.

Deze norm is gericht op organisaties die conceptuele modellen binnen dit domein ontwikkelen, niet op de partijen die deze conceptuele modellen uit dit domein in de praktijk toepassen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Regels voor informatiemodellering van de Gebouwde Omgeving (351225)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 jul 2021
Zie meerZie minder
 

Dit normontwerp zal NEN 2660:1996 en NEN 2660:1996/C2:1997 deels vervangen.

Het efficiënt en effectief inwinnen van informatie over de gebouwde omgeving is op dit moment belangrijker dan ooit te voren. Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland en België zijn trajecten gestart of overwegen een traject te starten voor de ontwikkeling van een gegevensmodel voor het ordenen van gegevens over de gebouwde omgeving.

Commissie: 353059 (Bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 aug 2021
Zie meerZie minder
 

NEN 7250 geeft prestatie-eisen en (verwijzingen naar) beproevingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen als geïntegreerd onderdeel van, of als los element op, dak- en gevelconstructies van gebouwen.

Deze norm gaat niet in op de product/prestatie-eisen van het zonne-element zelf of andere noodzakelijke systeemonderdelen (zoals omvormers, bekabeling en dergelijke). Deze norm stelt uitsluitend prestatie-eisen aan het zonne-energiesysteem als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Voor de onderdelen waaruit het systeem is opgebouwd, gelden de vigerende normen.

Fotovoltaïsche elementen die zijn uitgevoerd als beglazingselementen, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze norm. Voor montage van dit soort elementen in houten, kunststof en metalen kozijnen zijn de eisen van toepassing die aan normale beglazing worden gesteld.

Commissie: Inbraakwerendheid van gevelelementen en hang- en sluitwerk (353642)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 31 aug 2021
Zie meerZie minder
 

NEN 5089:2019/Ontw. A1:2021 wijzigt NEN 5089:2019.