Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (CEN/TC 250)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 31 okt 2020
Zie meerZie minder
 

This document establishes principles and requirements for the safety, serviceability, robustness and durability of structures, including geotechnical structures, appropriate to the consequences of failure.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (CEN/TC 250)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 31 okt 2020
Zie meerZie minder
 

(1) EN 1993‑1‑1 gives basic design rules for steel structures.

(2) It also gives supplementary provisions for the structural design of steel buildings. These supplementary provisions are indicated by the letter “B” after the paragraph number, thus (  )B

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn geeft de genormeerde handrekenmethoden om de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (HT) van gebouwen of delen van gebouwen en de warmteweerstand van afzonderlijke scheidingsconstructies (Rc) te bepalen. Bij het toepassen van de handrekenmethoden gelden de volgende uitgangspunten:

de verwarmde binnenruimte heeft een uniforme temperatuur;

er heerst een thermisch stationaire situatie;

warmteverliezen door ventilatie worden geacht buiten het toepassingsgebied te vallen, afgezien van via forfaitaire of ‘opgelegde’ waarden te bepalen ventilatieverliezen in onverwarmde ruimten.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 16 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Commentaar op dit ontwerp kan vóór 16 november 2020 worden ingediend. In deze commentaarronde is het alleen mogelijk commentaar te geven op de voorgestelde wijzigingen. Deze zijn herkenbaar als grijs gearceerde tekst. Zo kunt u de wijzigingen snel herkennen. Het wijzigingsblad A1 is eerder, na een commentaarronde, definitief geworden en is daarom geen onderwerp van commentaar.

U kunt de hele pdf downloaden via de www.nen.nl/norm-kopen. De pdf is vrij beschikbaar.

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft richtlijnen om te beoordelen of:

- nieuw te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,

- bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en

- bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Daarbij wordt zowel gekeken naar de instorting van het gehele gebouw als het bezwijken van individuele constructieve elementen, waarbij mede de fundering in beschouwing wordt genomen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Deuren en ramen, begeleiding CEN/TC 33/WG1 (353641)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 dec 2020
Zie meerZie minder
 

Deze NPR geeft voor veelvoorkomende praktijksituaties de uitwerking van publiekrechtelijk van toepassing zijnde brandwerendheidseisen voor gevelkozijnen met beweegbare delen voor nieuwbouwtoepassingen en koppelt deze aan de bijbehorende prestatieverklaring. De gevelkozijnen vallen onder de Europees geharmoniseerde norm NEN-EN 16034.