Bouw

Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 28 feb 2024
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft aanwijzingen voor de uitvoering en de uitwerking van in situ uit te voeren proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen voor:

-de bepaling van het draagvermogen voor druk- en trekbelasting;

-de vaststelling van de paalklassefactoren ap, as en at;

-de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen voor het ontwerp van de paalfundering;

-de toetsing van het last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen van de te onderzoeken fundering.

Commissie: NEC 23 - Elektrotechnisch installatiematerieel (364023)
Afkomst:
Einddatum: zondag 31 mrt 2024
Zie meerZie minder
 

Besides the clause of IEC 60884-1:2022, the following addition applies. This standard applies to plugs and socket-outlets according to standard sheets shown in Annex NA.

Commissie: Beton (353039)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 mei 2024
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp hoort bij NEN 8005:2022.

NEN 8005:2022 moet worden gebruikt in samenhang met NEN-EN 206:2014+A2:2021.

In dit wijzigingsbladontwerp zijn wijzigingen verwerkt die voortkomen uit de nieuw gepubliceerde norm NEN-EN 197-6:2023, Cement – Part 6: Cement with recycled building materials.