Bouw

Commissie: Beton (353039)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jun 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 8005 geeft normatieve bepalingen voor de aspecten die volgens NEN-EN 206 nationaal mogen worden geregeld. Daarnaast worden bepaalde paragrafen van NEN-EN 206 van een toelichting voorzien.

Deze norm is bedoeld te worden toegepast in samenhang met NEN-EN 206:2014+A2:2021.

Commissie: Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64) (363064)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jul 2022
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is van toepassing op het ontwerp en de installatie van DC‑installaties voor laagspanning (LVDC, tot en met maximaal 1 500 V DC) die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC‑ en DC‑installaties behoren tot het toepassingsgebied van deze NPR.

In deze NPR worden de volgende aandachtsgebieden behandeld:
- de elektrische veiligheid van de installatie in relatie tot personen, levende have en bezittingen;
- het voorkomen van het ontstaan van brand;
- het in stand houden van de constructieve veiligheid van de omgeving waarin de installatie zich bevindt (bijvoorbeeld het vermijden van corrosieproblemen).

Deze NPR is een toelichting op NEN 1010 betreffende een aantal aspecten die een bijzondere rol spelen bij DC‑installaties. Hij behoort te worden gebruikt naast NEN 1010.