Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 jun 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm regelt de experimentele bepaling (inclusief klassering) van het brandgevaarlijk zijn van daken bij blootstelling aan vliegvuur en een beperkte warmtestralingsintensiteit. In deze norm geldt dat onder een dak ook dakdoorbrekingen, lichtstraten, enz. vallen.

Deze norm is niet geschikt voor bepaling van het brandgedrag van begroeide daken en PV-modules.

Categorieën: Bouw
Commissie: Flexibele banen voor waterafdichting (353069)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de methode voor de bepaling van de hoeveelheid organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklaag/deklagen daarvan

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 jul 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 6075 geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in bouwwerken.

Categorieën: Bouw
Commissie: TGB Betonconstructies (351 001 09)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Ontwerp Wijzigingsblad bij NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016.

Het ontwerp van dit wijzigingsblad heeft inhoudelijke relatie met het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN 6008. Gaarne beide ontwerpwijzigingsbladen te beschouwen en evt. te voorzien van uw commentaar

Categorieën: Bouw
Commissie: TGB Betonconstructies (351 001 09)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Wijzigingsblad op NEN 6008:2008.

Het ontwerp van dit wijzigingsblad heeft inhoudelijke relatie met het ontwerp van het wijzigingsblad van NEN-EN 1992-1-1. Gaarne beide ontwerpwijzigingsbladen te beschouwen en evt. te voorzien van uw commentaar

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen aan en bepalingsmethoden voor de sterkte van de bevestiging van dakbedekkingen. De norm is van toepassing op de bevestiging van flexibele en harde schubvormige dakbedekkingen van bouwwerken.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351 001)
Afkomst:
Einddatum: maandag 15 jul 2019
Zie meerZie minder
 

Deze NPR is een nadere uitwerking van NEN 6707 en geeft methoden voor het toetsen of de weerstand van de dakbedekking tegen afwaaien niet wordt overschreden. Deze NPR is van toepassing op dakhellingen kleiner dan 75° en is bedoeld om te worden toegepast op de bevestiging van dakbedekkingen op daken.

Commissie: Hout (353001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor gezaagd hout van de houtsoort western red cedar, bedoeld om te worden toegepast in geveltimmerwerk, voor binnenbetimmeringen en als dakbedekking.