91.100 Bouwmaterialen

Commissie: Beton (353039)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jun 2022
Zie meerZie minder
 

NEN 8005 geeft normatieve bepalingen voor de aspecten die volgens NEN-EN 206 nationaal mogen worden geregeld. Daarnaast worden bepaalde paragrafen van NEN-EN 206 van een toelichting voorzien.

Deze norm is bedoeld te worden toegepast in samenhang met NEN-EN 206:2014+A2:2021.