details normontwerp

Documentnummer:NEN 8005:2022/Ontw. A1:2024
Type:NEN
Commissie:Beton
Commissie naam:353039
Recensie gepubliceerd:maandag 19 feb 2024
Einddatum commentaartermijn:woensdag 15 mei 2024
Contact email:mats.stegeman(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Dit wijzigingsbladontwerp hoort bij NEN 8005:2022.

NEN 8005:2022 moet worden gebruikt in samenhang met NEN-EN 206:2014+A2:2021.

In dit wijzigingsbladontwerp zijn wijzigingen verwerkt die voortkomen uit de nieuw gepubliceerde norm NEN-EN 197-6:2023, Cement – Part 6: Cement with recycled building materials.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.