Machinebouw & Transport

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor slagvast PVC‑buizen met middellijnen van 50 mm tot 400 mm, bestemd voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas, volgens de Ministeriële Regeling van Economische Zaken van 16 februari 2016, nr. WJZ/15079642, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa [1]). De temperatuur van het aardgas mag maximaal 20 °C bedragen.

 

[1])   100 kPa = 1 bar = 105 N/m2.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor hulpstukken van slagvast PVC die worden toegepast voor het verbinden van slagvast PVC‑buizen volgens NEN 7230, met lengten tot maximaal 20 m, bestemd voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas volgens de Ministeriële Regeling van Economische Zaken van 16 februari 2016, nr. WJZ/15079642, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa [1]). De temperatuur van het aardgas mag maximaal 20 °C bedragen.

 

[1]) 100 kPa = 1 bar = 105 N/m2.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Kunststofleidingsystemen (349070)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 apr 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor zadels met klampverbindingen van slagvast PVC met bijbehorende gasaansluitstukken die worden toegepast voor het tot stand brengen van aftakkingen op hoofdleidingen van slagvast PVC met een middellijn van 50 mm t/m 400 mm, bestemd voor ondergrondse distributieleidingen voor aardgas, volgens de Ministeriële Regeling van Economische Zaken van 16 februari 2016, nr. WJZ/15079642, met een toelaatbare bedrijfsdruk van maximaal 20 kPa [1]). De temperatuur van het aardgas mag maximaal 20 °C bedragen.

 

[1]) 100 kPa = 1 bar = 105 N/m2.