Machinebouw & Transport

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004 )
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft veiligheidseisen over veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen.

De eisen betreffen buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen te land en gelden voor nieuw te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Dit deel van de norm bevat eisen voor stalen buisleidingen die aan de gestelde eisen in
NEN 3650–1 moeten voldoen. Voor een nadere specificatie van het onderwerp en toepassingsgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van NEN 3650-1.

Dit deel moet altijd worden gebruikt in samenhang met NEN 3650-1.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-3 bevat eisen voor kunststofbuisleidingen te land die aan de gestelde eisen in NEN 3650-1 moeten voldoen. Voor een nadere specificatie van het onderwerp en toepassingsgebied wordt verwezen naar hoofdstuk 1 van NEN 3650-1. Deze norm moet altijd worden gebruikt in samenhang met NEN 3650-1.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-4 bevat, in aanvulling op de algemene eisen voor buisleidingsystemen in
NEN 3650-1, eisen voor betonnen buisleidingen te land, deel uitmakend van groep II-buisleidingsystemen.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (351004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3650-5 bevat, in aanvulling op de algemene eisen voor buisleidingsystemen in NEN 3650 1 eisen voor gietijzeren buisleidingen te land, deel uitmakend van groep II-buisleidingsystemen.

De indeling van de buisleidingen die onder de normenreeks NEN 3650 vallen, wordt bepaald door het medium dat wordt getransporteerd. In het stroomschema (volgens figuur 1 van NEN 3650-1) is de samenhang weergegeven van die indeling (groep I- en groep II-buisleidingsystemen) en de relatie met de normenreeks.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft in aanvulling op de NEN 3650-reeks veiligheidseisen voor buisleidingen te land en gelegen in of nabij belangrijke waterstaatswerken. In 6.5 van NEN 3650-1 is de relatie tussen deze norm en de NEN 3650-reeks vastgelegd. In figuur 1 van NEN 3650-1 is de relatie schematisch weergegeven.

Categorieën: Machinebouw & Transport
Commissie: Transportleidingen (310 004)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 aug 2019
Zie meerZie minder
 

NEN 3655 beschrijft de functionele eisen voor een veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Deze norm beperkt zich niet tot stalen buisleidingsystemen, maar is ook van toepassing op buisleidingsystemen van kunststof, beton en gietijzer.