Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 nov 2020
Zie meerZie minder
 

Dit deel van NPR 3378 heeft betrekking op NEN 1078 en NEN 8078. Het betreft gasleidingen binnen het perceel met een maximale werkdruk van 500 mbar. In dit deel komen algemene onderwerpen aan de orde, zoals ligging (boven- en ondergronds), mechanische beschadiging, corrosie, zwerf- en aardstromen, afsluitbaarheid, beveiliging tegen gasgebrek, leidingmaterialen, verbindingstypen, bevestiging, ondersteuning en herkenbaarheid.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties bestaande uit een of meer verbrandingstoestellen opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW, maar niet groter dan 2 500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding. Met deze bepalingsmethoden kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het eigen perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatie- of verbrandingsluchttoevoeropeningen in het geval de luchtstroom door een verblijfsgebied stroomt