Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 jul 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft specifieke functionele eisen voor het ontwerp van de opstellingsruimten en het ontwerp, de aanleg, de registratie en de bedrijfsvoering van meteropstellingen met een maximale inlaatzijdige werkdruk (MOPu) van 100 mbar en een maximale ontwerpcapaciteit (Qn) van 650 mn3/h. De norm heeft betrekking op het leveren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportcode gas RNB [1] met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.