Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jan 2021
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties bestaande uit een of meer verbrandingstoestellen opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW, maar niet groter dan 2 500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding. Met deze bepalingsmethoden kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het eigen perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatie- of verbrandingsluchttoevoeropeningen in het geval de luchtstroom door een verblijfsgebied stroomt

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 feb 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn behandelt in het werk te realiseren (custom built-)voorzieningen voor de afvoer van rookgas van verbrandingsinstallaties. Dit betreft zowel nieuwbouw als verbouw. Met in het werk te realiseren wordt bedoeld het ontwerpen en in het werk vervaardigen van de rookgasafvoervoorziening waarbij voor een deel bewust wordt afgeweken van de instructies van de producent behorende tot de prestatieverklaring, danwel waarbij niet van CE-markering voorziene producten worden toegepast. Deze praktijkrichtlijn behandelt ook het prestatieniveau van bestaande rookgasafvoervoorzieningen als zonder aanpassing daarop een nieuw toestel wordt aangesloten.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: 349100 (Installaties voor verbrandingstoestellen)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 feb 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn behandelt voorzieningen voor de afvoer van rookgas en voor de toevoer van verbrandingslucht van niet met gasgestookte verbrandingsinstallaties (dus met vloeibare en vaste brandstoffen) voor ruimteverwarming, niet bedoeld voor industriële toepassingen. Dit betreft zowel nieuwbouw als verbouw.