Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 mei 2021
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn geeft een toelichting op het gebruik van de NEN-EN 14175-normenserie. Deze normenserie en dus ook deze praktijkrichtlijn beschrijven de veiligheidseisen en prestatiecriteria, de beproevingsmethoden voor typetest voor op locatie en geven aanbevelingen voor installatie en onderhoud.

De keuze voor een bepaalde zuurkast wordt mede bepaald door het gebruik. Zo kunnen aan zuurkasten voor R&D-toepassing andere eisen worden gesteld dan aan zuurkasten gebruikt voor routineanalyses.