Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Microbiologische parameters (39002006)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 mei 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor het bepalen van het totale gehalte aan adenosinetrifosfaat (ATP) in water. De norm is van toepassing op microbiologisch onderzoek van alle soorten water, tenzij de aard van het te onderzoeken water de analyse verstoort. Deze methode is zonder aparte monstervoorbehandeling niet geschikt voor zeewater en afvalwater. De toepassing van de methode op de beide genoemde matrices komt niet aan de orde in deze norm.