Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 okt 2020
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de taxasamenstelling en dichtheid van fytoplankton in oppervlaktewater met behulp van een omkeermicroscoop. De norm heeft betrekking op fytoplankton uit zoete tot brakke, en stilstaande en stromende oppervlaktewateren.