Milieu

Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de kwaliteitscontrole van chemische en microbiologische analyses binnen laboratoria door het gebruik van controlekaarten.

De norm is van toepassing bij de uitvoering van chemische en microbiologische analyses in alle soorten monsters uit de toepassingsgebieden milieu, voedingsmiddelen en diervoeders. De methode kan worden gebruikt bij de eigen beoordeling van de geldigheid van de beproevingen van het laboratorium zoals beschreven in NEN-EN-ISO/IEC 17025.