Hoofd Categorieën

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 mrt 2018
Zie meerZie minder
 

De in NEN 7513 voorgeschreven wijze van logging heeft als doel een betrouwbaar overzicht te kunnen leveren van de gebeurtenissen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie is verwerkt. Wanneer voldaan is aan de norm is het mogelijk achteraf een overzicht te geven van de gebeurtenissen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie is vastgelegd, ingezien of anderszins verwerkt.

 

 

Categorieën: Bouw
Commissie: Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening (300001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 mrt 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm bevat een systeem, waarmee volgens objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening kan worden vastgesteld. Met dit systeem wordt de uitgevoerde kwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Uitvoering van betonconstructies (351085)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft aanvullende eisen en regels op NEN-EN 13670 voor het vervaardigen van betonconstructies.

Deze norm is van toepassing op betonconstructies vervaardigd met beton volgens NEN-EN 206+A1 en NEN 8005.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de procedure voor het nemen van steekproeven of steekproef uit een partij nieuwe glasplaten en de criteria voor goedkeuring van deze partij voor wat betreft de optische eigenschappen volgens NEN 2675.
Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlakte structuur en/of permanente coating toegepast als kasbedekkingsmateriaal in de glastuinbouw.

Commissie: Fisheries and aquaculture (370234)
Afkomst: NEN
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

NEN 7920 establishes technical specifications for pulse fishing components used for catching flatfish with cutters.

The specifications apply to:

-specifications of fishing gear and pulse-related machinery,

-output voltage, and

-pulse settings.

This document also specifies requirements for data registration of the used equipment and the dossiers kept on board.

All other fishing methods including pulse fishing on species other than flatfish are excluded from this document

Categorieën: Energie & Distributie
Commissie: Biogasinstallaties (310255)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van biogasinstallaties. In dit hoofdstuk wordt onder andere beschreven wat onder biogasinstallaties wordt verstaan.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen voor fysisch-chemische analyses. Ook geeft deze norm aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft het nemen van steekmonsters uit oppervlaktewater voor de bepaling van fysische en chemische analyses en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen en hulpmiddelen voor verschillende typen oppervlaktewater.

Categorieën: 91.080 Bouwconstructies
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.

Ook zijn er aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.