Hoofd Categorieën

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: BC Zorg, Technologie en Organisatie (301)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 22 dec 2017
Zie meerZie minder
 

Deze NTA bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico’s voor de veiligheid van patiënten te identificeren, te analyseren, te beheersen en te verminderen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Verkeerstekens (353073)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 feb 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie.

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007 valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van deze norm.

Commissie: Microbiologie van de voedselketen (370009)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 feb 2018
Zie meerZie minder
 

This part of ISO 16140 describes the protocol for the verification of reference methods, standardized reference methods and validated alternative methods for implementation in the user laboratory. Method verification does not apply to non-validated alternative methods.

Instructie voor het leveren van commentaar op Tabel A.1 ‘Classification of samples and their relevance for testing for various microorganisms’ in Annex A ‘(informative) — Classification of (food) categories and suggested target combinations for verification studies

Vanwege de beperkte weergavemogelijkheid op www.normontwerpen.nen.nl is Tabel A.1 helaas moeilijk leesbaar. Wanneer u commentaar wilt geven op deze tabel, kunt u een PDF-versie van dit normontwerp (ISO/DIS 16140-3) opvragen bij laura.mout@nen.nl. Ook als u om een andere reden liever de PDF-versie ontvangt, bijvoorbeeld als u enkele punten wat uitgebreider wilt nalezen, kunt u deze opvragen bij laura.mout@nen.nl. Het indienen van commentaar dient in alle gevallen gedaan te worden via deze website (www.normontwerpen.nen.nl).

 

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Informatievoorziening in de zorg (303006)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 mrt 2018
Zie meerZie minder
 

De in NEN 7513 voorgeschreven wijze van logging heeft als doel een betrouwbaar overzicht te kunnen leveren van de gebeurtenissen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie is verwerkt. Wanneer voldaan is aan de norm is het mogelijk achteraf een overzicht te geven van de gebeurtenissen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie is vastgelegd, ingezien of anderszins verwerkt.

 

 

Categorieën: Bouw
Commissie: Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening (300001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 mrt 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm bevat een systeem, waarmee volgens objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening kan worden vastgesteld. Met dit systeem wordt de uitgevoerde kwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit.