Hoofd Categorieën

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder
 

De norm geeft meetmethodes voor het bepalen van de transmissie en lichtverstrooiing van het zonlicht van kasbedekkingsmaterialen en schermmaterialen, met een loodrechte transmissie groter dan 10 %, in de glastuinbouw.

Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlaktestructuur, permanente of tijdelijke coating;

enkellaags schermmateriaal, waarbij de norm van toepassing is op het gerede schermmateriaal en niet op eventuele halffabricaten.

Materialen met interfererende eigenschappen zijn uitgesloten.

Commissie: Milieukwaliteit
Afkomst: NEN
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder
 
Categorieën: Consumentenzaken
Commissie: CEN TC 435
Afkomst:
Einddatum: zondag 12 nov 2017
Zie meerZie minder
 

This standard specifies hygiene requirements before, during tattooing and tattoo aftercare. It provides guidance for tattooists and their routine interactions with clients and public authorities. It gives guidance for the correct procedures to be used to ensure optimum protection of the client, the tattooist and others in the tattoo workspace

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: BC Zorg, Technologie en Organisatie (301)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 22 dec 2017
Zie meerZie minder
 

Deze NTA bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico’s voor de veiligheid van patiënten te identificeren, te analyseren, te beheersen en te verminderen.