Hoofd Categorieën

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 aug 2018
Zie meerZie minder
 

Het bijbehorende excelbestand is op aanvraag te verkrijgen bij NEN-BI, tel. 015-2690390.

In de normreeks NEN-EN-ISO 15927 wordt beschreven hoe uit klimatologische gegevens datasets voor specifieke toepassingen moeten worden gegenereerd.
Op basis van deze normreeks zijn klimaatgegevens geselecteerd voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Daarnaast worden klimaatreferentiegegevens gegeven voor de ontwerpberekeningen voor de bepaling van de koellast en het warmtevermogen, en worden graaddagen gegeven.

Categorieën: Milieu
Commissie: Microbiologische parameters (390020 06)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 sep 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn vormt een toelichting bij het gebruik van NEN-EN-ISO 11731 voor de telling van Legionella in water. Zij geeft tevens aanwijzingen voor het nader identificeren van de Legionella-kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdrukregeling en -beveiliging (349065)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 okt 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm bevat de relevante functionele eisen voor gasdrukregel- en/of meetopstellingen die onderdeel zijn van een gastransport- en gasdistributiesysteem en aansluitleidingen.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: Geurmetingen (390040)
Afkomst:
Einddatum: maandag 1 okt 2018
Zie meerZie minder
 

Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor het vaststellen van de aard van een geur, of hinderpotentieel, aan de hand van één of meer hedonische waarden van deze geur. De hedonische waarde van een geur wordt vastgesteld door met een olfactometer meerdere concentraties boven de geurdrempel aan te bieden aan een panel van gekwalificeerde, onafhankelijke waarnemers. De panelleden wordt gevraagd de aangeboden geurconcentraties te beoordelen op aangenaamheid op een schaal van uiterst aangenaam tot uiterst onaangenaam. Hedonische waarden zijn bepaalde geurconcentraties en worden uitgedrukt in een aantal Europese geureenheden per m3 (ouE/m3).

Categorieën: Managementsystemen
Commissie: Kwaliteitsmanagement (400176)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

Deze NPR bevat richtlijnen voor het vaststellen van verspillingen tijdens de voortbrengingsprocessen van een organisatie en de vertaling naar de doelstellingen van de organisatie.

De beschreven methode is toepasbaar voor alle organisaties die beschikken over een effectief geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem zoals NEN-EN-ISO 9001, ongeacht omvang of productgroep en de vermijdbare verspillingen op de juiste niveaus in de organisatie bespreekbaar willen maken. De vertaalslag omvat methoden en richtlijnen voor diagnose en analyse van kwaliteitskosten.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This national annex records the choices made from the options given in NEN EN 1992 4:2018 and lays down the values applicable to the Netherlands for the nationally established parameters.
It also includes additional texts that do not conflict with the actual standard.
 

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 nov 2018
Zie meerZie minder
 

This national annex records the choices made from the options given in NEN‑EN 1992‑4:2018 and lays down the values applicable to the Netherlands for the nationally established parameters.
It also includes additional texts that do not conflict with the actual standard.