Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Drinkwatervoorziening (349164)
Afkomst:
Einddatum: zondag 15 okt 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 1006 is in 2015 geheel herzien. Ten tijde van deze volledige herziening zijn mogelijkheden voor het - in bepaalde gevallen - toestaan van een lagere temperatuur aan het tappunt besproken. Er is een ad hoc groep onder de normsubcommissie ingericht die zich over dit onderwerp heeft gebogen. De bevindingen van de ad hoc groep hebben geresulteerd in een aanvulling op de eisen over temperatuur aan het tappunt. Deze en een aantal andere kleine wijzigingen zijn in het voorliggende wijzigingsblad verwerkt.