Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbruikstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 8078 geeft eisen en bepalingsmethoden te stellen aan een gebouwgebonden voorziening voor gas, in bestaande bouwsituaties, met een werkdruk tot en met 500 mbar (0,05 MPa).

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Eisen voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen en beproevingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 0,05 MPa (500 mbar).

Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor een voorziening voor gas die is ingericht voor het gebruik van geodoriseerde gassen uit de tweede en derde familie volgens hoofdstuk 4 van NEN-EN 437; in Nederland zullen dat zijn voor de tweede familie: aardgas en voor de derde familie: de flessengassoorten butaan en propaan.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen (353084)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft een methode voor de bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen, inclusief eventuele omkokering, van stook- en verbrandingstoestellen voor zover de inwendige middellijn ten hoogste 200 mm bedraagt.