Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties waarmee kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatietoevoeropeningen.