Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek ( 349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Omdat NEN-EN 1610 alleen is vertaald in het Nederlands, is het niet toegestaan om wijzigingen door te voeren in dat deel van de navolgende normtekst (weergegeven in zwarte tekst). Indien u commentaar wilt leveren, verzoeken wij u daarom om dat uitsluitend met betrekking tot onderdelen van Ontw. NEN 3218-1:2018 te doen. De tekst van Ontw. NEN 3218-1 is in blauwe tekst en omkaderd weergegeven.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is van toepassing op het gebruik van buitenriolering, het geheel van voorzieningen voor de inzameling en transport van afvalwater, inclusief IBA-systemen (3.2), maar uitgezonderd de communale zuivering. Deze praktijkrichtlijn kan worden gebruikt in de omgevingsplannen van gemeenten, waarin lokale regels voor het omgaan met buitenriolering kunnen worden opgenomen.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349 165)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 15 dec 2018
Zie meerZie minder
 

Deze praktijkrichtlijn is samengesteld voor het onderhoud van de niet-mechanische componenten van de buitenriolering. Deze norm kan worden gebruikt bij het opstellen van al dan niet meerjarige onderhoudsconcepten voor de buitenriolering of objecten die daarvan deel uitmaken.

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Installaties voor verbrandingstoestellen (349100)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties waarmee kan worden bepaald of de richting van de stroming, de capaciteit en de rookgasdoorlatendheid voldoende zijn. Daarnaast kan met deze norm worden bepaald of de uitmonding van rookgassen niet leidt tot hinder voor gebruikers van het perceel en of de uitmonding van rookgassen een voldoende afstand heeft tot ventilatietoevoeropeningen.