Gas & Water

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

wijzigingsblad op NEN 3215+C1:2014

Categorieën: Gas & Water
Commissie: Gasdistributieleidingen (349008)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 jul 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft functionele eisen voor de sterkte- en dichtheidsbeproeving en het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributiesystemen met een bedrijfsdruk van maximaal 1,6 MPa (16 bar). De norm heeft betrekking op leidingen en meteropstellingen voor het distribueren van gasvormige brandstoffen die voldoen aan de bepalingen opgenomen in de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas‑RNB met een bedrijfstemperatuur tussen -20 °C en +40 °C.

Voor leidingen stroomafwaarts van het punt van gaslevering: zie NEN-EN 1775.

Deze norm moet in onderlinge samenhang worden gezien met de overige normen uit de normenreeks NEN 7244.