ICT

Categorieën: ICT
Commissie: Software and systems engineering (381007)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 jan 2019
Zie meerZie minder
 

Het onderwerp van deze NPR betreft kwaliteitsborging tijdens ontwikkeling en onderhoud van software op maat en wordt als volgt afgebakend. NPR 5326:

omschrijft potentiële risico’s en mogelijke beheersmaatregelen;definieert de hierbij horende:
termen;
activiteiten, faciliteiten en rollen benodigd voor de beheersmaatregelen;
eigenschappen van producten en processen;
normen, metingen, testen en toetsen aan/van de eigenschappen van producten en processen.

verwijst naar hierbij te hanteren normen en maakt gebruik van de risicotaxonomie van het Software Engineering Institute (SEI).