Zorg & Welzijn

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: HKZ
Afkomst:
Einddatum: maandag 11 dec 2017
Zie meerZie minder
 

De HKZ-norm voor Zorg & Welzijn bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. De eisen voor dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn gebaseerd op ISO 9001:2015 en het INK model, en geschreven in een heldere taal die uitnodigt tot actie. Met deze norm kunnen organisaties een systeem opzetten dat helpt om te leren en te verbeteren en niet de nadruk legt op het schrijven van procedures en protocollen.

Categorieën: Zorg & Welzijn
Commissie: BC Zorg, Technologie en Organisatie (301)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 22 dec 2017
Zie meerZie minder
 

Deze NTA bevat basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) om de risico’s voor de veiligheid van patiënten te identificeren, te analyseren, te beheersen en te verminderen.