Milieu

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft de monsterneming uit stromend afvalwater door steekmonsterneming en met automatische monsternemingssystemen voor fysisch-chemische analyses. Ook geeft deze norm aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen voor verschillende typen afvalwater.

Categorieën: Milieu
Commissie: Milieukwaliteit (390020)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm beschrijft het nemen van steekmonsters uit oppervlaktewater voor de bepaling van fysische en chemische analyses en geeft aanwijzingen voor de keuze en het gebruik van monsternemingstoestellen en hulpmiddelen voor verschillende typen oppervlaktewater.