91.100 Bouwmaterialen

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder
 

De norm geeft meetmethodes voor het bepalen van de transmissie en lichtverstrooiing van het zonlicht van kasbedekkingsmaterialen en schermmaterialen, met een loodrechte transmissie groter dan 10 %, in de glastuinbouw.

Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlaktestructuur, permanente of tijdelijke coating;

enkellaags schermmateriaal, waarbij de norm van toepassing is op het gerede schermmateriaal en niet op eventuele halffabricaten.

Materialen met interfererende eigenschappen zijn uitgesloten.