Bouw

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Uitvoering van betonconstructies (351085)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft aanvullende eisen en regels op NEN-EN 13670 voor het vervaardigen van betonconstructies.

Deze norm is van toepassing op betonconstructies vervaardigd met beton volgens NEN-EN 206+A1 en NEN 8005.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de procedure voor het nemen van steekproeven of steekproef uit een partij nieuwe glasplaten en de criteria voor goedkeuring van deze partij voor wat betreft de optische eigenschappen volgens NEN 2675.
Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlakte structuur en/of permanente coating toegepast als kasbedekkingsmateriaal in de glastuinbouw.

Categorieën: 91.080 Bouwconstructies
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.

Ook zijn er aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm is bedoeld om toe te passen bij de beoordeling of:

een (voorgenomen) verbouwing of versterking van een bestaande betonconstructie of een onderdeel daarvan een voldoende mate van duurzame veiligheid en bruikbaarheid heeft;

een bestaande betonconstructie (nog) een zeker (vooraf gekozen) prestatieniveau heeft ten aanzien van duurzame veiligheid en bruikbaarheid;

een bestaande betonconstructie of een onderdeel daarvan wat betreft de constructieve veiligheid moet worden afgekeurd.

Bij de beoordeling moeten zijn inbegrepen de geotechnische omstandigheden en de constructieve veiligheid bij de buitengewone belastingen zoals vastgelegd in NEN 8700 en NEN 8701.