Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Verkeerstekens (353073)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 feb 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie.

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007 valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van deze norm.

Categorieën: Bouw
Commissie: Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening (300001)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 15 mrt 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm bevat een systeem, waarmee volgens objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening kan worden vastgesteld. Met dit systeem wordt de uitgevoerde kwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Uitvoering van betonconstructies (351085)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft aanvullende eisen en regels op NEN-EN 13670 voor het vervaardigen van betonconstructies.

Deze norm is van toepassing op betonconstructies vervaardigd met beton volgens NEN-EN 206+A1 en NEN 8005.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 apr 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de procedure voor het nemen van steekproeven of steekproef uit een partij nieuwe glasplaten en de criteria voor goedkeuring van deze partij voor wat betreft de optische eigenschappen volgens NEN 2675.
Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlakte structuur en/of permanente coating toegepast als kasbedekkingsmateriaal in de glastuinbouw.