Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Afvalwatertechniek (349165)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 feb 2019
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft definities, algemene functionele eisen, materiaaleisen en productgebonden eisen voor kolken.

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken.

Deze kolken zijn bestemd voor de opvang en afvoer van afstromend hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken