Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 mei 2019
Zie meerZie minder
 

Indien er behoefte is aan een betere kwaliteit van de tabellen in Hoofdstuk 7, kunt u contact opnemen met ron.vanderaa@nen.nl

Oplegnotitie:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Oplegnotitie%20bij%20normontwerp%20NEN%201087.pdf

Achtergronddocument:

https://userfiles.mailswitch.nl/medialib/1601726/medialib/Achtergronddocument%20bij%20Ontw.%20NEN%201087%202019.pdf

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor gebouwen voor:

de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem (bestaande uit componenten voor de toevoer van verse lucht, overstroomcomponent en de een component voor afvoer van binnenlucht);

de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, betrekking hebbende op:

het thermisch comfort;

de richting van de luchtstroming;

de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening van een component voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening van de component voor de afvoer van binnenlucht.

Dit gebeurt merendeels door normatieve verwijzingen naar andere (in Europees verband vastgelegde en in Nederland geaccepteerde) normen.

de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem;

de capaciteit van componenten voor spuiventilatie en voor zomernachtventilatie (ventilatieve koeling);

de verdunningsfactor