Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 okt 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas ten gevolge van een stootbelasting door personen te beperken.

Deze norm is niet van toepassing in situaties waarbij het glas niet bereikbaar is voor personen of alleen bereikbaar en/of benaderbaar is voor personen tijdens onderhoud en reparatie.

Deze norm is niet bedoeld om te worden toegepast op glas toegepast in tuinbouwkassen.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 okt 2017
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp behoort bij NEN 2575-2:2012.

Voor het toepassen van functiebehoud voor transmissiewegen geeft NEN 2575-2 de eisen aan wanneer functiebehoud toegepast dient te worden. NPR 2576 geeft de uitvoeringsmogelijkheden aan.

Voor het toepassen van functiebehoud binnen een (sub)brandcompartiment zijn de eisen gewijzigd. Tevens zijn de eisen gewijzigd met betrekking tot de toepassing van kortsluitisolatoren.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandmeldsystemen (351086)
Afkomst:
Einddatum: zondag 1 okt 2017
Zie meerZie minder
 

Dit wijzigingsbladontwerp behoort bij NEN 2575-3:2012.

In dit wijzigingsbladontwerp zijn de wijzigingen uit NEN 2575-3/A1 eveneens opgenomen. NEN 2575‑3/Ontw. A2 zal NEN 2575-3/A1 vervangen.

De nieuw opgenomen wijzigingen t.o.v. het wijzigingsblad A1 zijn als volgt weergegeven:
[A2> Weergave van de gewijzigde tekst. <A2].

In een luidalarminstallatie type B kunnen signaalgevers worden toegepast die voldoen aan NEN‑EN 54-3 en in staat zijn om niet alleen het 'slow whoop' toonsignaal weer te geven, maar ook een gesproken bericht. Dit zijn vooraf ingesproken berichten die in het geheugen van de signaalgever zijn opgeslagen.

Categorieën: 91.100 Bouwmaterialen
Commissie: Vlakglas (353005)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 1 nov 2017
Zie meerZie minder
 

De norm geeft meetmethodes voor het bepalen van de transmissie en lichtverstrooiing van het zonlicht van kasbedekkingsmaterialen en schermmaterialen, met een loodrechte transmissie groter dan 10 %, in de glastuinbouw.

Deze norm is van toepassing op enkel glas, al dan niet voorzien van een oppervlaktestructuur, permanente of tijdelijke coating;

enkellaags schermmateriaal, waarbij de norm van toepassing is op het gerede schermmateriaal en niet op eventuele halffabricaten.

Materialen met interfererende eigenschappen zijn uitgesloten.