Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Geluidwering in gebouwen (351003)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft bepalingsmethoden voor grootheden voor:

de geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies van een ruimte of gebouw;

de luchtgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;

de contactgeluidisolatie tussen ruimten in een gebouw of tussen ruimten van twee gebouwen;

de geluidniveaus in ruimten van een gebouw veroorzaakt door in werking zijnde installaties;

de nagalmtijd in een ruimte in een gebouw.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft aanwijzingen voor de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie van in situ uit te voeren proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen, ten behoeve van:

de bepaling van de maximale draagkracht op druk en trek;

de vaststelling van paalklassefactoren ap, as en at ;

de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen ten behoeve van het ontwerp van de paalfundering;

de toetsing van het last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen van de te onderzoeken fundering.

De NPR is van toepassing op het beproeven van paalfunderingen van bouwconstructies waarop statische of quasi-statische krachten, als gedefinieerd in 3.3, worden uitgeoefend. Het betreft hier een axiale, centrische belasting binnen een afwijking van 10 van de richting van de paalas.

Commissie: Blusinstallaties (351089)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Nederlands voorwoord bij de gecombineerde uitgave van NEN-EN 12845:2015 en Ontw. NEN 1073:2017

Deze Nederlandse norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties
NEN-EN 12845:2015 + Ontw. NEN 1073:2017, bevat de vertaling van EN 12845:2015, aangevuld met
Ontw. NEN 1073:2017. In NEN 1073, de plusklasse, staan aanvullende eisen om te voldoen aan de Nederlandse praktijk.

De Normcommissie ‘Blusinstallaties’ werkt nauw samen met het Deskundigenpanel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om NEN 1073 te herzien. Het doel van de samenwerking is de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties terug te dringen, zodat het in de praktijk gemakkelijker wordt om kwalitatief goede brandblusinstallaties te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden.

NEN 1073 wordt herzien en zal de voorgaande versie NEN 1073:2010 vervangen. De combinatie  
NEN-EN 12845+A2:2009+NEN 1073:2010 (nl) wordt dan worden vervangen door
NEN-EN 12845:2015+NEN 1073.

Voor het gemak van de gebruiker zijn de twee normen, NEN-EN 12845 en NEN 1073, gecombineerd in één document. Het onderhavige document bevat twee componenten:

De tekst van de Europese norm NEN-EN 12845:2015 Fixed firefighting systems – Automatic sprinkler systems – Design, installation and maintenance is vertaald in het Nederlands. NEN-EN 12845:2015 vormt de zogenoemde basisklasse.

De NEN 1073 Automatische sprinklerinstallaties – Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12845, de zogenoemde plusklasse.

Dit document kan dienen als basis voor certificatie.

NEN 1073 is herkenbaar toegevoegd, door gebruik te maken van omlijnde tekstblokken.

Categorieën: Bouw
Commissie: Geotechniek (351006)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 aug 2017
Zie meerZie minder
 

Deze norm legt de voorschriften vast aangaande de beoordeling van de constructieve veiligheid van bestaande geotechnische constructies.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties wordt met dit wijzigingsblad bijlage J toegevoegd aan NEN 6060:2015.

Categorieën: Bouw
Commissie: Brandveiligheid van bouwwerken (351007)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Naast enkele inhoudelijke wijzigingen en correcties worden met dit wijzigingsblad twee bijlagen toegevoegd aan NEN 6079+C1:2016.

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 sep 2017
Zie meerZie minder
 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) geeft richtlijnen voor constructieve elementen om te beoordelen of:

te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,

bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en

bestaande gebouwen na versterking voldoende aardbevingsbestendig zijn.