Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Verkeerstekens (353073)
Afkomst:
Einddatum: donderdag 1 feb 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden inclusief ondersteuningsconstructie.

In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007 valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van deze norm.