Bouw

Categorieën: Bouw
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: vrijdag 1 jun 2018
Zie meerZie minder
 

Deze norm is bedoeld om toe te passen bij de beoordeling of:

een (voorgenomen) verbouwing of versterking van een bestaande betonconstructie of een onderdeel daarvan een voldoende mate van duurzame veiligheid en bruikbaarheid heeft;

een bestaande betonconstructie (nog) een zeker (vooraf gekozen) prestatieniveau heeft ten aanzien van duurzame veiligheid en bruikbaarheid;

een bestaande betonconstructie of een onderdeel daarvan wat betreft de constructieve veiligheid moet worden afgekeurd.

Bij de beoordeling moeten zijn inbegrepen de geotechnische omstandigheden en de constructieve veiligheid bij de buitengewone belastingen zoals vastgelegd in NEN 8700 en NEN 8701.

Categorieën: Bouw
Commissie: Klimaatbeheersing in gebouwen (351074)
Afkomst:
Einddatum: woensdag 15 aug 2018
Zie meerZie minder
 

Het bijbehorende excelbestand is op aanvraag te verkrijgen bij NEN-BI, tel. 015-2690390.

In de normreeks NEN-EN-ISO 15927 wordt beschreven hoe uit klimatologische gegevens datasets voor specifieke toepassingen moeten worden gegenereerd.
Op basis van deze normreeks zijn klimaatgegevens geselecteerd voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Daarnaast worden klimaatreferentiegegevens gegeven voor de ontwerpberekeningen voor de bepaling van de koellast en het warmtevermogen, en worden graaddagen gegeven.