Unclassified documents

Categorieën: Unclassified documents
Commissie: SAG-SC (Standaardisatie AdviesGroep - Smart Cities)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 13 apr 2019
Zie meerZie minder
 

(Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken)

Voor u ligt een concept Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) Open Urban Platforms. Deze is afgelopen maanden tot stand gekomen onder auspiciën van de NEN Standaarden Advies Groep Smart Cities (NL SAG). Een aantal belangrijke opmerkingen.

Er is bewust gekozen om in deze fase het concept te delen, zodat:

- U kunt reageren via deze site, per tekstgedeelte kunt u een opmerking maken; (Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken)

- Hoofdstuk 2-4 zijn formele hoofdstukken (definities en verwijzingen) volgen later. Definities zullen uit huidige tekst gedestilleerd worden;

- Hoofdstuk 9 'Ontwerp en Implementatie' volgt in de definitieve NPR. Het hoofdstuk is opgenomen, omdat input welkom is. In feite wordt dit hoofdstuk een samenvatting van een belangrijkste inhoud, met een voorbeeld van hoe je in een aantal standaard processtappen tot een Open Urban Platform kunt komen. Inhoudelijk zal hier geen nieuwe inhoud worden gepresenteerd;

- Hoofdstuk 10 is een voorbeelden-uit-de-praktijk-hoofdstuk. Deze voorbeelden geven aan wat steden nu doen op dit onderwerp, met als doel kennisdeling tussen steden te vergroten over hoe je een project kun aanpakken. Dat wil niet zeggen dat deze voldoen aan alle in de NPR beschreven suggesties;

- Taalgebruik en (normatieve) zinsconstructies zullen in de definitieve versie aangepast worden.

Vragen: 

- Voor eventuele technische vragen m.b.t. inloggen en functioneren van de online tool kun je terecht bij de NEN IT Helpdesk (015) 2 690 450;

- Voor vragen over de NPR kunt u contact opnemen met Vlora Rexhepi-van der Pol: vlora.rexhepi@nen.nl .

Let op: De deadline voor het indienen van commentaar is op 7 februari 2019 verstreken