91.080 Bouwconstructies

Categorieën: 91.080 Bouwconstructies
Commissie: Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (351001)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 mei 2018
Zie meerZie minder
 

Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1996-1-1+A1:2013 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.

Ook zijn er aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.