Consumentenzaken

Categorieën: Consumentenzaken
Commissie: Persoonlijke beschermingsmiddelen (302094)
Afkomst:
Einddatum: zaterdag 1 jul 2017
Zie meerZie minder
 

NEN 8333 geeft eisen voor kleding die helpt te eschermen tegen teken. Deze norm geldt voor alle types fabrieksmatig met permethrine behandelde kleding die tot doel heeft de gebruiker te helpen beschermen tegen teken. Door te voorkomen dat teken bijten worden de ziekte van Lyme en andere door teken overdraagbare ziekten voorkomen. De norm betreft kleding die helpt bescherming te bieden tegen alle levensstadia van de in Europa meest algemene teek, de schapenteek (Ixodes ricinus).