13.280 Bescherming tegen straling

Commissie: Radioactiviteit – Toepassing en meten (390010)
Afkomst:
Einddatum: dinsdag 1 feb 2022
Zie meerZie minder
 

Deze richtlijn geeft een methode voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van de beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt uitgevoerd voor alle werknemers die blootgesteld kunnen worden aan ioniserende straling, met als doel maatregelen te treffen om de veiligheid van de werknemer te waarborgen. Tevens kunnen op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie, werknemers en ruimten worden ingedeeld in verschillende categorieën.

Deze richtlijn is bedoeld voor ondernemers en/of toezichthoudend medewerkers straling die geen stralingsbeschermingsdeskundige in vaste dienst hebben en werken met ioniserende straling uitzendende toestellen en/of ingekapselde bronnen.

Deze richtlijn geeft een handvat voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie conform artikel 2.1 en bijlage A van de Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 [2] en artikel 5 in de Arbeidsomstandighedenwet.