details normontwerp

Nederlandse uitwerking van NEN-EN 17210: Prestatie-eisen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen
Documentnummer:Ontw. NEN 9120:2024
Type:NEN
Commissie:Toegankelijkheid van gebouwen
Einddatum commentaartermijn:maandag 15 jul 2024
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.