details normontwerp

Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode
Documentnummer:Ontw. NEN 2686:2024
Type:NEN
Commissie:Klimaatbeheersing in gebouwen
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 22 jun 2024
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.