details normontwerp

Water - Hydrobiologische methoden - Analyse van macrofaunamonsters uit binnenlandse oppervlaktewateren
Documentnummer:Ontw. NEN 6519:2023
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 feb 2024
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.