details normontwerp

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 4: Specifieke functionele eisen voor nodulair gietijzeren leidingen (MOP tot en met 8 bar)
Documentnummer:Ontw. NEN 7244-4:2023
Type:NEN
Commissie:Gasdistributieleidingen
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 30 sep 2023
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.