details normontwerp

Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar - Deel 2: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2 - Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)
Documentnummer:Ontw. NEN 7244-2:2023
Type:NEN
Commissie:Gasdistributieleidingen
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 30 sep 2023
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.