details normontwerp

Methodiek voor het waardegestuurd in stand houden van assets in de gebouwde omgeving
Documentnummer:Ontw. NEN 8026:2022
Type:NEN
Commissie:351269
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 mrt 2023
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.