details normontwerp

Zuurkasten – Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria – Toelichting bij de NEN-EN 14175-normenserie
Documentnummer:Ontw. NPR 4500
Type:NPR
Commissie:Milieukwaliteit
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 mei 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.