details normontwerp

Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer en veilig gebruik van verbrandingstoestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen ((stuks)hout, pellets, kolen en olie) - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 6062
Documentnummer:Ontw. NPR 2758
Type:NPR
Commissie:349100
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 feb 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.