details normontwerp

Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties - Deel 2: Installaties met een belasting van 130 kW tot en met 2 500 kW op bovenwaarde
Documentnummer:Ontw. NEN 2757-2
Type:NEN
Commissie:Installaties voor verbrandingstoestellen
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 jan 2021
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.