details normontwerp

HKZ-norm voor Kleine Organisaties
Documentnummer:HKZ 143
Type:NEN
Commissie:Herziening HKZ-norm Kleine organisaties
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 aug 2020
 
Dit normontwerp is niet langer beschikbaar omdat de commentaartermijn is verstreken. Het binnengekomen commentaar wordt verzameld en geevealueerd in de verantwoordelijke normcommissie.