details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 1414-2:2024
Type:NEN
Commissie:302145
Commissie naam:Grafische symbolen
Recensie gepubliceerd:donderdag 15 feb 2024
Einddatum commentaartermijn:woensdag 15 mei 2024
Categorieën:
Contact email:jikke.hak(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft de weergave van veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen, installatietekeningen en in schema’s.

Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze tekeningen. De norm is van toepassing op tekeningen die deel uitmaken van:

a) de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, de indieningsvereiste volgens:

- het Bouwbesluit 2012;

- het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

b) brandveiligheid.

Deze norm is niet van toepassing op symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden en fysieke veiligheidssignalering in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.