details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7201:2023
Type:NEN
Commissie:Geotechniek
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:donderdag 30 nov 2023
Einddatum commentaartermijn:woensdag 28 feb 2024
Contact email:geert.kraijema(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft aanwijzingen voor de uitvoering en de uitwerking van in situ uit te voeren proefbelastingen met axiale krachten op funderingspalen voor:

-de bepaling van het draagvermogen voor druk- en trekbelasting;

-de vaststelling van de paalklassefactoren ap, as en at;

-de vaststelling van het karakteristieke last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen voor het ontwerp van de paalfundering;

-de toetsing van het last-zakkingsgedrag en last-rijzingsgedrag van de palen van de te onderzoeken fundering.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.