details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 9997-1:2023
Type:NEN
Commissie:Bouwveiligheid
Commissie naam:351006
Recensie gepubliceerd:donderdag 30 nov 2023
Einddatum commentaartermijn:woensdag 28 feb 2024
Contact email:geert.kraijema(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Dit document legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.
Eveneens zijn aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met de norm zelf.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.