details normontwerp

Documentnummer:NEN 3650-2/Ontw. A1
Type:NEN
Commissie:Transport en logistiek
Commissie naam:310004
Recensie gepubliceerd:woensdag 6 dec 2023
Einddatum commentaartermijn:woensdag 28 feb 2024
Contact email:emile.dukers(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Dit wijzigingsbladontwerp bevat aanpassingen van NEN 3650-2 in de hoofdtekst van NEN 3650-2, bijlage B en bijlage C. De aanleiding voor dit wijzigingsblad is een nieuwe uitgave van NEN EN 12732:2021, en het weer willen opnemen van de TOFD-criteria uit NEN 3650-2:2012, die niet in de 2020-versie van NEN 3650-2 zijn opgenomen.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.