details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7519:2023
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Commissie naam:303006
Recensie gepubliceerd:donderdag 19 okt 2023
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 20 jan 2024
Categorieën:Zorg & Welzijn
Contact email:paul.vermeulen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 7519 beschrijft een lokalisatiefunctie die generiek toepasbaar is voor verschillende primaire zorgprocessen.
Deze norm geeft de eisen die worden gesteld aan het vastleggen en het uitwisselen van gegevens voor het lokaliseren ervan, zodat voor zorgprocessen relevante gegevens (in dossiers) kunnen worden gelokaliseerd. Waar die ook zijn vastgelegd. 

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.