details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 9140:2023
Type:NEN
Commissie:Werkvoorschriften (NEC 623)
Commissie naam:363623
Recensie gepubliceerd:donderdag 17 aug 2023
Einddatum commentaartermijn:woensdag 15 nov 2023
Categorieën:Elektrotechniek
Contact email:peter.welleman(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft specifieke eisen voor:

het veilig werken aan elektrisch aangedreven voertuigen (e‑voertuigen) door het wegnemen van elektrische gevaren;

veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e‑voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e‑voertuigen.

Naast de gevaren die ook aanwezig zijn bij niet-elektrisch aangedreven voertuigen (niet‑e‑voertuigen) kennen e‑voertuigen enkele specifieke gevaren voortkomend uit:

de grote hoeveelheid opgeslagen elektrische energie (in de batterijpakketten);

de aanwezige hogere (aanrakingsgevaarlijke) elektrische spanningen;

mogelijk onverwacht voertuiggedrag (spontane bewegingen).

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.