details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6603:2023
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:vrijdag 28 apr 2023
Einddatum commentaartermijn:maandag 31 jul 2023
Contact email:Jeroen.Pieterse(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft de kwaliteitscontrole van chemische en microbiologische analyses binnen laboratoria door het gebruik van controlekaarten.

De norm is van toepassing bij de uitvoering van chemische en microbiologische analyses in alle soorten monsters uit de toepassingsgebieden milieu, voedingsmiddelen en diervoeders. De methode kan worden gebruikt bij de eigen beoordeling van de geldigheid van de beproevingen van het laboratorium zoals beschreven in NEN-EN-ISO/IEC 17025.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.