details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7507:2023
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Commissie naam:303006
Recensie gepubliceerd:vrijdag 14 apr 2023
Einddatum commentaartermijn:maandag 17 jul 2023
Categorieën:Zorg & Welzijn
Contact email:shirin.golyardi(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

In deze norm worden de kenmerken vastgelegd die het geneesmiddel uniek identificeren ten behoeve van de processen van zowel voorschrijven, bestellen, afleveren, toedienen en declareren als medicatiebewaking. Deze gegevens vormen ook de basis voor statistische analyse van deze processen. Tevens komt aan bod de groepering van kenmerken, zodanig dat geneesmiddelen op verschillende niveaus van detaillering kunnen worden beschreven. Deze groepering is essentieel voor een efficiënte medicatiebewaking.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.