details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 3654:2023
Type:NEN
Commissie:Transportleidingen
Commissie naam:310004
Recensie gepubliceerd:maandag 16 jan 2023
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 apr 2023
Contact email:sui.wan(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beoogt beheerders van buisleiding- en hoogspanningssystemen te laten komen tot passende maatregelen om ontoelaatbare wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen te voorkomen, door middel van richtlijnen

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.