details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 8026:2022
Type:NEN
Commissie:351269
Commissie naam:Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving
Recensie gepubliceerd:donderdag 1 dec 2022
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 mrt 2023
Contact email:anna.romani(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 8026 biedt een methodiek die helpt bij het bepalen van de instandhoudingseisen van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving. Deze eisen kunnen variëren in tijd, per asset en per locatie (gedifferentieerde instandhoudingsniveaus). Ze worden bepaald aan de hand van de beleidsdoelen van de organisatie, waardeaspecten en portfoliobesluiten. Daarnaast biedt deze norm een gemeenschappelijke terminologie.

De methodiek is bedoeld voor organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheren van bestaande fysieke assets in de gebouwde omgeving en voor de professionals die deze organisaties ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.