details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7540
Type:NEN
Commissie:Informatievoorziening in de zorg
Commissie naam:303006
Recensie gepubliceerd:maandag 7 nov 2022
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 feb 2023
Categorieën:Zorg & Welzijn
Contact email:Danielle.VanHaasteren(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 7540 bevat eisen voor het vergroten van de interoperabiliteit van de elektronische verwerking en uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Het gaat om medisch specialistische zorg die valt binnen het toepassingsgebied van deze norm, en de door de instellingen te gebruiken informatiesystemen. Zorgaanbieders zullen deze informatiesystemen ter beschikking stellen aan zorgverleners.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.