details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 2767-2:2022
Type:NEN
Commissie:Conditiemeting
Commissie naam:351264
Recensie gepubliceerd:vrijdag 8 jul 2022
Einddatum commentaartermijn:zaterdag 1 okt 2022
Categorieën:Bouw
Contact email:dianta.wilmsen(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 2767-2 bevat gebrekenlijsten waarmee bepaalde kenmerken van veelvoorkomende gebreken aan bouwdelen in gebouwen worden vastgelegd. Het gaat om de ernst van een gebrek, en in enkele gevallen om de intensiteit en/of de omvang van een gebrek. De gebrekenlijsten zijn gekoppeld aan bouwdelen volgens de basisstructuur die in NEN 2767-1 is vastgelegd.

In de gebrekenlijsten voor gebouwen wordt onderscheid gemaakt in de volgende disciplines:

bouwkunde (B);

werktuigbouwkunde (W);

elektrotechniek (E);

transporttechniek (T).

De gebrekenlijsten bevatten veelvoorkomende gebreken die van belang zijn voor het vaststellen van de technische staat (conditie) van een gebouw of bouwdeel. De gebreken die een relatie hebben met eventueel aanvullend uit te voeren facultatieve inspecties (zie bijlage C van NEN 2767-1), vormen een informatief onderdeel van deze gebrekenlijst. Ze worden ‘facultatieve’ gebreken genoemd.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.