details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 7909:2022
Type:NEN
Commissie:Gebakken tegels, slipweerstand, bestratingsmaterialen
Commissie naam:353012
Recensie gepubliceerd:woensdag 15 jun 2022
Einddatum commentaartermijn:donderdag 15 sep 2022
Categorieën:Bouw
Contact email:annemarie.stap(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft de eis ten aanzien van de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte of arbeidsruimte en de daarbij behorende bepalingsmethode.

De slipweerstand wordt geclassificeerd aan de hand van een dynamische wrijvingscoëfficiënt en geeft uitsluitsel over de stroefheid van oppervlakken.

De norm is van toepassing op beloopbare oppervlakken die geheel 'in het werk' zijn gemaakt of samengesteld. Het beloopbare oppervlak kan geheel of gedeeltelijk bestaan uit een of meer producten, die elders zijn vervaardigd of ter plaatse zijn geproduceerd. Het oppervlak is al dan niet voorzien van een afwerklaag.

Met de in de norm voorgeschreven bepalingsmethode kan altijd, na het in gebruik nemen van het beloopbare oppervlak, de actuele slipweerstand worden gemeten en beoordeeld.

De methode kan op locatie en in het laboratorium worden uitgevoerd.

Met deze norm kan niet de duurzaamheid van de slipweerstand van beloopbare oppervlakken worden beoordeeld.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.