details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 8771:2022
Type:NEN
Commissie:Biogasinstallaties
Commissie naam:310255
Recensie gepubliceerd:vrijdag 6 mei 2022
Einddatum commentaartermijn:maandag 1 aug 2022
Categorieën:Gas & Water
Contact email:timo.degroot(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan tijdens het ontwerp, het beheer, het onderhoud en het in en buiten gebruik stellen van biomassavergassingsinstallaties.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.