details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 6597:2022
Type:NEN
Commissie:Milieukwaliteit
Commissie naam:390020
Recensie gepubliceerd:dinsdag 1 mrt 2022
Einddatum commentaartermijn:woensdag 1 jun 2022
Categorieën:Milieu
Contact email:paul.folten(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NEN 6597:2022 beschrijft een methode voor passieve monsterneming met behulp van siliconenrubbersheets (voor de meer apolaire organische parameters), POCIS en Speedisk (beide voor de meer polaire organische componenten) in zoete en brakke oppervlaktewateren en (niet sterk vervuilde) afvalwateren, gevolgd door een extractie ten behoeve van chemisch en/of toxicologisch onderzoek. De analyse van organische componenten en bioassays valt buiten deze norm.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.