details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NTA 7914:2021
Type:NEN
Commissie:Elektrisch materieel in verband met explosiegevaar (NEC 31)
Commissie naam:363031
Recensie gepubliceerd:donderdag 23 dec 2021
Einddatum commentaartermijn:vrijdag 1 apr 2022
Categorieën:
Contact email:rianne.boek(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

NTA 7914 dient als leidraad voor het beoordelen of, en onder welke voorwaarden, niet-ATEX apparaten tijdelijk kunnen worden gebruikt of tijdelijk aanwezig kunnen zijn in gebieden met een restzone (zone 2 of zone 22).

Voordat deze NTA wordt toegepast, moet op basis van de arbeidshygiënische strategie (volgens artikel 3.5d van het Arbobesluit) worden nagegaan of er geen andere mogelijkheid is om de vereiste gezondheidsbescherming en de veiligheid in relatie tot explosiegevaar te waarborgen. Daarom is deze NTA ook een leidraad om, in het kader van uit te voeren werkzaamheden, de vastgestelde klasse van de explosieve atmosfeer tijdelijk te reduceren tot een restzone (zone 2 of zone 22) of te wijzigen tot een niet-gevaarlijk gebied.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.