details normontwerp

Documentnummer:Ontw. NEN 2535:2021
Type:NEN
Commissie:Brandmeldsystemen
Commissie naam:351086
Recensie gepubliceerd:vrijdag 5 nov 2021
Einddatum commentaartermijn:dinsdag 1 feb 2022
Contact email:marc.mergeay(at)nen.nl
Scope van het normontwerp:

Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Hiertoe verwijst deze norm naar verschillende delen uit de NEN‑EN 54-reeks en naar andere relevante normen (zie hoofdstuk 2). Indien nog geen Nederlandse normen voorhanden zijn, kan naar andere internationale normen worden verwezen.

Deze norm is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in bouwwerken die niet worden geïntegreerd voor wat betreft apparatuur en transmissiewegen met andere systemen, behoudens het gestelde in hoofdstuk 7.

De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de interne alarmorganisatie en/of interne hulpverlening (BHV) worden in deze norm niet bepaald. Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit (BB)/Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen deel 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een ontruimingsalarminstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie, overdrukinstallatie of automatische blusinstallatie. De aangestuurde installatie zelf valt niet onder het toepassingsgebied van deze norm, de aansturing van een dergelijke installatie wel.

Een brandmeldinstallatie en de samenhang met andere installaties zijn in figuur 1 schematisch in functies weergegeven. Al deze functies worden uitgevoerd door elementen die met elkaar zijn verbonden door middel van draad, radiocommunicatie of andere geschikte middelen om de algehele functionaliteit van het brandmeldsysteem te bereiken.

U kunt commentaar geven op elke sectie van dit normontwerp bij de betreffende sectie. Algemeen commentaar op het normontwerp kunt u bij de titel invoeren.

Alle commentaren worden gecontroleerd door een webmaster. Dit om misbruik, bijvoorbeeld onacceptabel taalgebruik of ongewenste reclame, te voorkomen. De webmaster beoordeelt en verandert de inhoud van uw commentaar niet. Ook corrigeren wij geen spel- en stijlfouten.

Een overzicht van uw commentaar kunt uw benaderen via 'Mijn profiel' (rechtsboven in uw scherm).

Normontwerpen op papier/digitaal kunt u verkrijgen via de normshop op www.nen.nl.